Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Monografie Podzemní vody ČR

Česká geologická služba vydala zásadní hydrogeologickou monografii Podzemní vody ČR, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jiřího Krásného. jde o dílo navazující na klasickou mongrafii Hydrogeologie ČSR I-II profesota Oty Hynie z 60. let. Knihu lze zakoupit v prodejně ČGS na Klárově  v Praze 1, http://obchod.geology.cz/. Více informací viz v příloze.

Valná hromada ČAH

Dne 10.10.2012 se sešla řádná valná hromada ČAH v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Celkem 30 účastníků projednalo navržený program a zvolilo nové vedení ČAH. Podrobný záznam průběhu VH je v přiloženém notářském zápisu.

Pozvánka na valnou hromadu ČAH

Výkonná rada ČAH srdečně zve všechny členy na řádnou valnou hromadu České asociace hydrogeologů, která se koná 10. října ve 14.40 v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Podbabská 30, Praha 6. Další podrobnosti a návrh programu viz přiložená pozvánka. Přiloženy jsou i dokumenty k projednání stížnosti, se kterou se stěžovatel odvolává k valné hromadě.

Zemřel Pavel Hoppe

Vážené kolegyně a kolegové, se smutkem Vám oznamujeme, že nás ve věku 73 let navždy opustil kolega RNDr. Pavel Hoppe. Zemřel v sobotu 8. září 2012 a rozloučení s ním bude dne 17. září 2012 (pondělí) ve 12,40 hodin v Malé obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Čest jeho památce !

Přednáška o těžbě plynu z břidlic

Všichni zájemci jsou zváni na přednášku ohledně dnes aktuálního tématu těžby plynu z břidlic. Jde o problematiku, která významně zajímá i hydrogeology, především z hlediska dopadu na podzemní vody a životní prostředí, protože podobné aktivity různé zahraniční spoelčnosti připravují i v ČR. Přednáška se uskuteční 26.4.2012 10.00-14.00  v mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2 pod patronací EAGE. Zájemcům je doporučeno se elektronicky zaregistrovat, více viz přiložená pozvánka, případně kontaktujte organizátora akce - doc.