Duben 2011

Seminář zasakování odpadních a srážkových vod

Dne 10. ledna 2011 se na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konal seminář týkající se náplně hydrogeologického průzkumu pro zasakování odpadních a srážkových vod. Seminář vedl RNDr. Svatopluk Šeda, seda@ohgs.cz. Prezentace přednášky je k dispozici pro zájemce ve formátu pdf ve dvou částech v sekci Interní metodiky