Květen 2018

Zajištění ochrany osobních údajů

Zajištění ochrany osobních údajů v ČAH, z.s. (GDPR)

ČAH, z.s. nakládá s osobními údaji svých členů a dalších osob, které jsou s námi v obchodních, pracovních či odborných vztazích.

Kdo je Správce

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Česká asociace hydrogeologů, z.s., Albertov 6, 128 43 Praha 2, IČO: 47607653 (dále jen ČAH). Právní formou naší společnosti je spolek zapsaný u Rejstříkového soudu u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 90 z 1.1.2014.