Chcete se stát členem ČAH?

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) je nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující a hájící odborné zájmy hydrogeologů v České republice. Vznikla v roce 1991 a v současné době má asi 270 členů. Je členem Unie geologických asociací (UGA), kde úzce spolupracuje s partnerskými asociacemi : Českou asociací inženýrské geologie (ČAIG), Českou asociací aplikované geofyziky (ČAAG) a Českou asociací ložiskové geologie (ČALG). Přes Unii geologických asociací má ČAH i napojení na evropské struktury - UGA je členem Evropské federace geologů (EFG), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí v Bruselu na přípravě celoevropských směrnic a dalších předpisů v geologických oborech.

Hlavní okruhy činnosti ČAH:

  • Konzultace se státními orgány v rámci přípravy právních předpisů zajímajících hydrogeologickou veřejnost
  • Zajišťování informovanosti členů ČAH o důležitých akcích a dalším dění
  • Vydávání Zpravodaje ČAH
  • Spolupořádání hydrogeologických kongresů
  • Program profesního vzdělávání - odborné kursy a semináře, příprava hydrogeologických atestací
  • Vyřizování stížností na kvalitu práce svých členů a porušováni etického kodexu, rozhodování odborných sporů, konzultační a poradenská činnost pro státní orgány, samosprávu, soukromé firmy i osoby
  • Péče o odbornou úroveň hydrogeologie

Členem ČAH se může stát každý, kdo splňuje stanovená kritéria, souhlasí se Stanovami ČAH a je ochoten platit každoroční členský příspěvek ve schválené výši. Zájemce se může přihlásit na stránkách www.cah-uga.cz (Přihlášení - Vytvořit nový účet) a poté bude zkontaktován tajemníkem ČAH ohledně přijetí a informací o placení členských příspěvků.