Expertízy ČAH

Ćeská asociace hydrogeologů nabízí expertní posouzení posudků a průzkumných zpráv z oboru hydrogeologie a sanační geologie z hlediska jejich odborné a metodické správnosti včetně doporučení dalšího postupu, doplnění informací apod. Toto stručné rámcové posouzení se děje korespondenční formou a je bezplatné.

V případě potřeby je možné si objednat i detailnější posouzení provedených prací s šetřením pověřeného experta přímo na lokalitě, kde je možné i částečně ověřit informace a data z posuzovaných zpráv a posudků. Cena těchto prací se stanovuje individuálně, průměrně se pohybuje mezi 10-15 tis. Kč + související náklady (provedené analýzy, měření, technické práce apod.).