Jak platíme členské příspěvky

Současná výše příspěvků řádných členů je 300 Kč ročně. Platba se provádí na účet ČAH č. 1935 086 369 / 0800, vedený u České spořitelny Praha 1. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic vašeho rodného čísla. Příspěvek je splatný ke konci běžného roku, za který se platí. V případě, že od poslední platby uplynuly dva roky, členství v ČAH je členovi ukončeno nebo přerušeno až do doplacení dlužné částky.

Čestní členové ČAH a nositelé Medaile Oty Hynie příspěvky neplatí. V závažných osobních případech může člen požádat výkonnou radu o odklad nebo odpuštění placení příspěvků.

Přehled placení příspěvků členy ČAH ke stažení: