Obor hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá podzemní vodou, jejím vznikem, výskytem, pohybem, složením, využitím, ochranou a ekologickými souvislostmi, ve vztahu ke stavbě a složení zemské kůry a ochraně celého životního prostředí. Je hraničním oborem mezi přírodními a technickými vědami. Opírá se o poznatky geologických věd a využívá poznatků dalších přírodních věd, především matematiky, fyziky a chemie. Hydrogeologie je integrována s řadou příbuzných oborů, jako jsou hydrologie, hydrogeochemie, užitá geofyzika, hydraulika podzemní vody a ochrana životního prostředí.