Vytváření a editace stránek

Vytvoření nového blogu, článku, nebo stránky

Rozdíl mezi stránkou a článkem je, že stránka má trvalejší charakter, zatímco článek je spíše na uveřejňování novinek a objevuje se u něj v záhlaví jméno autora a čas vytvoření. Vy jste zvyklí používat typ blog, který se podobá článku a stránku pro stálé příspěvky

Všechny vytvoříte vytvoříte stejně, proto se budu dále věnovat jen článku:

 1. V horním černém administračním menu půjdete do: Správa obsahu > Vytvořit obsah > Stránka / Článek.
 2. Vyplníte políčka: Název článku (Nadpis),
  Text (vlastní obsah - podrobně o editoru zde)
 3. Pokud má být článek dostupný z  menu vyplňte v "Nastavení menu" Nadpis a zařaďte jej do "Primární odkazy" (hlavní vodorovné menu), nebo "Sekundární odkazy"  (zatím nespuštěné svislé menu) Váha znamená pořadí položek v menu, více zde.
 4. Aby se blog, nebo jiný typ objevil na titulní straně, je potřeba, aby měl zaškrtnuté v Site blogs"Aktuální zprávy". Ve zvýrazněném okénku se objeví příspěvek s vybranou "Aktualitou". Časem se dá změnou zaškrtnutí udělat z aktuality obyčejný článek. Článek se dá také nastálo připíchnout nahoru zaškrtnutím Možnosti vydání -> Přilepit nahoru v seznamu. Zde se dá i článek deaktivovat.
 5. Nic ostatního nutně vyplňovat nemusíte a uložte.  Můžete předtím  kliknout na "Náhled", ale nezapomeňte vše nakonec "Uložit".

Úprava stávajícího blogu, článku, nebo stránky

 1. Zobrazte si článek, pokud má odkaz z menu
 2. Klikněte na záložku "Upravit" pod nadpisem článku
  (pokud tam není, klikněte na jeho nadpis a zobrazte si celý článek)
 3. Proveďte nezbytné změny (podrobně o editoru zde a dalších volbách ),  uložte.

  Pokud nemá článek odkaz z menu, dostanete se k němu z: Administrační menu > Správa obsahu > Obsah > Upravit.  Zde se dají články i hromadně zapnout / vypnout  / smazat.
  Budete-li mít připravené další texty, můžete si je vložit již do předpřipravených stránek, ale neaktivovat. Až toho bude víc, hromadně je uveřejníte a nové stránky se objeví v levém menu.
   

Práce s editorem

Editor je podobný prostředí Wordu, ale jeho chování je trochu jiné a možnosti omezenější.

V horním pruhu je mnoho nástrojů, tučné písmo, kurzíva, možnosti zarovnání, vkládání obrázků, číslované a nečíslované seznamy, barvy, tabulky, velikosti písma a další. Osobně doporučuji se vším spíše šetřit.

Zde je několik rad:

 • Enterem vytvoříte nový odstavec, enter+shift odřádkuje
 • Základní zarovnání písma je do leva a je to asi nejčitelnější
 • Číslované a nečíslované seznamy: stačí něco napsat a kliknout na symbol seznamu. Nová položka se vytvoří enterem. Zpět vyskočíte tak, že vytvoříte novou položku, která má být již obyčejným textem, či nadpisem, tu myší označíte a odkliknete symbol seznamu.
 • Text třiďte nadpisy. V rozbalovacím menu "Format" máte na výběr Heading 2 - 4. Paragraph je normální odstavec.
 • Texty z Wordu vkládejte zásadně pomocí ikony s W. Předejdete tak nepředvídatelným chybám.
 • Obrázek vložíte takto:
  1. Umístíte kurzor na požadované místo, ale vždy vlevo, na začátek odstavce
  2. Ikona stromu > General > Image Url > Ikona vpravo
  3. Klikněte na složku Images
  4. Nahrávání souborů > Procházet (vyberte soubor na počítači)
  5. Nahrajte jej (objeví se náhled vpravo dole - klikněte na něj)
  6. Jste zpátky v předchozí tabulce. Vyplňte nějaký název a popis obrázku do následujících dvou polí
  7. V záložce Apearance můžete natavit zarovnání, (pokud chcete obrázek vpravo, vyberte right) a vertikální a horizontální mezeru od obtékajícího textu. Vše je názorně vidět na náhledu.
  8. pomocí Insert vložte do editoru. Tažením lze měnit velikost

   Pozn. pokud je obrázek příliš veliký, pravděpodobně jej nenahrajete a je třeba jej předtím zmenšit.

 • Odkaz (link) vložíte do stránky podobně jako obrázek:
  1. Označíte požadované slovo, nebo více slov myší a kliknete na symbol řetězu
  2. Do "Link Url" vložíte internetou adresu (Ctrl V), kterou jste si předtím zkopírovali (Ctrl C) z adresního pole požadované stránky v prohlížeči. U stránek vlastního webu je to stejné. Najděte si, kam chcete, aby odkaz směřoval, pak adresu zkopírujte a vložte.
  3. Vyplňte nějaký popis do políčka "Title" a uložte.

 

Další informace

 • Váha menu - pořadí položek - pokud necháte na nule, nejspíše se uloží na konec. Čím je váha nižší, tím více vpředu položka je a naopak
 • Záložka "Upravit" , levé menu a administrační menu se zobrazí jen přihlášenému uživateli s potřebnými právy. Nikdo jiný nic měnit nemůže. Pokud se odhlásíte, uvidíte stránky, jak se zobrazují běžným návštěvníkům.
 • Budou-li další dotazy, nebo jsem na něco zapomněl, budu zde dopisovat