19. slovenská hydrogeologická konference, Nimnica 6.-9.11.2018

Pozvánka na slovenskou hydrogeologickou konferenci

Vazeni kolegovia,

Srdecne Vas pozyvam na 19. slovensku hydrogeologicku konferenciu, ktora sa uskutocni 6. az 9. novembra 2018 v Kupeloch Nimnica. V prilohe posielam prvy cirkular a prihlasku.

Vsetky informacie najdete na http://sah-podzemnavoda.sk/cms/page.php?6.

Odporucam prihlasit sa cez on-line formular na uvedenej stranke.

Dovolujem si Vas vyzvat na aktivnu ucast na konferencii a na moznost prihlasi prispevok (do 30.6.2018).

Celkove prihlasovanie na konferenciu je otvorene do 19.10.2018, avsak ubytovanie sme schopni garantovat iba priprihlaseni do 30.9.2018.

HLAVNE TEMY KONFERENCIE:

- Studium hydrogeologie a hydrogeologicky vyskum
- Podzemna voda a kvalita zivota
- Moderne metody, nove technologie a ich aplikacie
- Globalne a regionalne zmeny zivotneho prostredia a ich vplyv na podzemnu vodu
- Kvalita vody a jej znecistenie
- Strategie na zaistenie udrzatelnosti zdrojov podzemnej vody
- Interakcia povrchovych a podzemnych vod
- Hydrogeologia krasovych a puklinovych hornin
- Environmentalne zataze a moznosti ich sanacie
- Podzemna voda a energia
- Mineralne vody

ORGANIZACNE INFORMACIE:

Ucastnicky poplatok (zbornik, rezia, coffee break, casopis): 200,- EUR
Úcastnicky poplatok pre clenov SAH a pracovnikov PLK a PZ: 160,- EUR
Úaastnicky poplatok pre studentov a doktorandov: 120,- EUR
Exkurzia: 40,- EUR

Ubytovanie je mozne zabezpecit v Kupelnom dome Balnea Grand**** alebo v inych kupelnych domoch (http://www.kupelenimnica.sk/) do 30. 9. 2018, resp. do vycerpania kapacity. Parkovanie je zabezpecene v areali kupelov.

Tesim sa na stretnutie

S pozdravom

R. Flakova, za organizačný výbor