PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2016

Srdečně zveme k účasti na 3. ročníku hydrogeologicko-vodárenské konference. 

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2016: 13. - 14. 4. 2016

 Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí

 Program 3. ročníku konference zaujme především pracovníky zabývající se jímacími objekty podzemní vody, optimalizací jímacích území a plánováním jejich dalšího rozvoje. Přednášky budou na témata: "Bilance zásob podzemní vody a prognózy jejich vývoje" - "Optimalizace jímacích území, jejich provoz a ochrana" - "Péče o jímací objekty podzemní vody, jejich údržba, obnova, posílení". Bonusem třetího ročníku bude půldenní exkurze po zajímavých lokalitách místního hydrogeologického rajónu.

 Podrobné informace a přihlášky: http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=15468