Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Zpráva z průběhu semináře Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev

V příloze jsou uvedeny prezentace a zpráva shrnující průběh pracovního semináře konaného v Ostravě 30. 5. 2023 a navazující neformální diskuse regionálních hydrogeologů o budoucím směřování asociace. 

Přihlášky nových členů a evidence stávajících

V souvislosti s přestavbou celého webu asociace oznamujeme, že přihlášky nových členů, případně dotazy stávajících členů na evidenci a placení příspěvků prosím zatím zasílejte na e-mail tajemníka ČAH Tomáše Charváta TomCharvat@seznam.cz. Během léta bude spuštěn nový web, kde bude i jinak řešeno přihlašování nových členů a registrace na webu. V přihlášce nového člena prosím uveďte jméno, příjemní, kontaktní adresu, telefon a  e-mail, a datum narození. Děkujeme za pochopení.

Metodický seminář ČAH v Praze 14. 6. 2023 pro členy ČAH

Srdečně zveme všechny členy ČAH na pracovní metodický seminář do Prahy na VÚV TGM, dne 14. 6. 2023, 10.00-14.00. Tématy jsou metodické přístupy k průzkumům pro vrty pro tepelná čerpadla a pro vrtané studny. Účast bezplatná do naplnění kapacity sálu (60 míst). Blíže viz přiložená pozvánka.

Seminář v Ostravě 30.5.2023, určený především pro vodoprávní úřady, ale nejen pro ně

Zveme zájemce (nejen) z řad vodoprávních a dalších úřadů na metodický seminář konaný dne 30.5.2023 v Ostravě, organizovaný společnosti Geooffice se záštitou ČAH. Po semináři cca v 15.00 se uskuteční neformální setkání přítomných členů vedení asociace s členy ČAH z daného regionu. Blíže viz přiložené pozvánky.

Zemřela Marie Kynterová (+ 15.4.2023)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu dne 15.4.2023 po těžké krátké nemoci v 89 letech zemřela paní Marie Kynterová, dlouholetá sekretářka a dobrý duch katedry hydrogeologie a inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Kdo jste ji znali, víte, že našimi obory opravdu žila až do poslední doby, bez nadsázky znala snad všechny studenty osobně a sledovala jejich osudy i dlouho po absolvování. Ještě chtěla přijet na kongres do Ústí nad Labem, ale to už zdravotně nebylo možné. Parte je v příloze. Pohřeb bude v Praze na Vinohradském hřbitově v kapli sv.