Září 2017

Pozvánka na valnou hromadu ČAH

Jak již bylo oznámeno v jarním zpravodaji UGA (květen 2017), srdečně zveme všechny členy ČAH na řádnou valnou hromadu ČAH, která se bude konat v rámci XV. HG kongresu v Brně, ve středu dne 6. září 2017 v 16.00 v jednacích prostorách kongresu. Blíže viz přiloha. Přiložen je i návrh úpravy stanov, umožňující vedlejší hospodářskou činnost našemu spolku. Kromě oznámeného programu jsme dostali podnět k novému bodu jednání o cenách geologických prací (Daniel Svoboda). Jeho návrh ve 3 souborech včetně návrhu na usnesení VH ČAH je k dispozici ke stažení. 

Vítejte na XV. HG kongresu v Brně

Vážené kolegyně a kolegové, jsme v cílové rovince, v pondělí 4.9. v 16.00 začíná prezencí XV. hydrogeologický kongres v univerzitním kampusu v Brně Bohunicích. Všechny podrobnosti najdete na stránkách kongresu http://hgig.sci.muni.cz, včetně pokynů pro příjezd a orientace v Brně. Přikládám aktualizovaný program ke stažení. Kdo se doposud nestihl přihlásit, má možnost přijet do místa jednání přímo a svoji účast vyřídit rovnou u prezence.

Formuláře a hromadný email

Formuláře

Formuláře jsou již nastaveny, ale přenastavit například poděkování po odeslání, emailové  můžete tak, že naleznete požadovaný formulář a kliknete a záložku Formulář. Objeví se podzáložky, kde lze nalézt vše potřebné. Postupujte s maximální opatrností, není problém formulář znefunkčnit.

Přehled odeslaných formulářů naleznete v menu Kontakty -> Odeslané formuláře.

Akce a přihlášky

Vytvoření nové Akce s přihláškou

Vytvoří se stejně jako blog, nebo článek. Rozdíl je, že vytvoříte novou " Akci s přihláškou". Po vyplnění všech běžných políček a data konání se vytvoří nová akce a zobrazí se v kalendáři. 

Aby se zobrazila jako příspěvek na první straně, je třeba jí zařadit mezi "Aktuální zprávy". Vybrat lze společně i "Odborné akce", ale pro zobrazení je důležitá první volba. Nová akce se zobrazí úplně nahoře a zůstane tam, poněvadž má v "Možnostech vydání" přednastavenou volbu Přilepit nahoru v seznamu. Toto lze pochopitelně odškrtnout.

Vytváření a editace stránek

Vytvoření nového blogu, článku, nebo stránky

Rozdíl mezi stránkou a článkem je, že stránka má trvalejší charakter, zatímco článek je spíše na uveřejňování novinek a objevuje se u něj v záhlaví jméno autora a čas vytvoření. Vy jste zvyklí používat typ blog, který se podobá článku a stránku pro stálé příspěvky

Všechny vytvoříte vytvoříte stejně, proto se budu dále věnovat jen článku: