Držitelé osvědčení odborné způsobilosti

Oprávnění k činnosti v geologických oborech vydává Ministerstvo životního prostředí. Oboru hydrogeologie se týkají 3 dílčí geologické obory: hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie. Dalšími obory, pro která se vydává osvědčení, jsou geofyzika, geochemie, geologický výzkum, inženýrská geologie, ložisková geologie a zvláštní zásahy do zemské kůry a zkoumání geologické stavby.

Aktuální seznam osob s platným osvědčením je uveden na stránce MŽP v sekci geologického odboru (životní prostředí), viz stránka http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf