Čtvrtek, 20. června, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Schůze výkonné rady 12/2012

V příloze je uveden zápis ze schůze výkonné rady ČAH, která se sešla 5. prosince 2012.

Monografie Podzemní vody ČR

Česká geologická služba vydala zásadní hydrogeologickou monografii Podzemní vody ČR, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jiřího Krásného. jde o dílo navazující na klasickou mongrafii Hydrogeologie ČSR I-II profesota Oty Hynie z 60. let. Knihu lze zakoupit v prodejně ČGS na Klárově  v Praze 1, http://obchod.geology.cz/. Více informací viz v příloze.

GeoNews 04/12

V příloze najdete měsíční elektronický zpravodaj Evropské federace geologů EFG.

Přednáška o těžbě plynu z břidlic

Všichni zájemci jsou zváni na přednášku ohledně dnes aktuálního tématu těžby plynu z břidlic. Jde o problematiku, která významně zajímá i hydrogeology, především z hlediska dopadu na podzemní vody a životní prostředí, protože podobné aktivity různé zahraniční spoelčnosti připravují i v ČR. Přednáška se uskuteční 26.4.2012 10.00-14.00  v mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2 pod patronací EAGE. Zájemcům je doporučeno se elektronicky zaregistrovat, více viz přiložená pozvánka, případně kontaktujte organizátora akce - doc.

Prezentace ze semináře Hydrogeologie a právo

Upozorňujeme všechny zájemce, že prezentace z přednášek RNDr. Svatopluka Šedy ze semináře Hydrogeologie a právo, který proběhl 16. února 2012 v Praze a 23. února v Ostravě, jsou k dispozici na této stránce v pdf formátu v sekci Metodiky - Veřejné materiály.

Pracovní seminář ČAH 16. a 23. února Praha a Ostrava

Srdečně zveme na pracovní semínář pro hydrogeology, který se týká důležitých změn předpisů v souvislosti s vyjádřením osob s odbornou způsopbilostí. Blíže viz přiložená pozvánka.

Pozvánka na workshop projektu FOKS – integrální čerpací testy a vzorkování

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme vás na workshop 25.-26.1.2012 v Praze, který je pořádán v rámci ukončení projektu FOKS (realizovaného v rámci programu Central Europe).
Hlavními tématy je problematika aplikace integrálních čerpacích testů, pasivního vzorkování a zpracování dat gnostickou analýzou. Na workshopu vystoupí rovněž dr. Gzyl z Centrálního ústavu hornictví v Katowicích, který představí výsledky průzkumných prací na lokalitě Jaworzno, lokalitě silně kontaminované perzistentními látkami.

Dále se workshopu účastní s příspěvkem dr. P. Kačabová z MŽP.

Konference Voda v krajině

Zveme vás na odbornou vodohospodářskou konferenci Voda v krajině, která se koná ve dnech 9.-10.2.2011 v Praze v Městské knihovně. Více viz příloha.

0FanoušciTo se mi líbí

Poslední příspěvky