Sobota, 20. dubna, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Vedení ČAH

Vedení ČAH

Česká asociace hydrogeologů, z.s.
Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČ 47607653 DIČ CZ47607653

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Praha 1
č.ú. 1935 08 6369 / 0800

Aktuální výše členských příspěvků je 300 Kč za řádného člena ročně. Jako variabilní symbol používejte při platbě prvních šest číslic vašeho rodného čísla. Částka je splatná vždy nejpozději do konce roku, za který se příspěvek platí. Čestní členové a nositelé Medaile Oty Hynie členské příspěvky neplatí.

Výkonná rada ČAH

Nejvyšším orgánem ČAH je valná hromada, která se pravidelně schází každý rok. V období mezi valnými hromadami je nejvyšším orgánem ČAH výkonná rada, kterou volí valná hromada. V současné době je výkonná rada 15 členná, a v jejím čele stojí předseda, který je statutárním orgánem ČAH.

Josef V. Datel (předseda), jvdatel@gmail.com

Jakub Průša (statutární místopředseda), jakub.prusa@scvk.cz

Barbora Topinková (statutární místopředsedkyně, zástupkyně předsedy metodické a etické komise, pověřená propagací ČAH na sociálních médiích) barbora.topinkova@sgs.com

Jiří Čížek (místopředseda a zástupce ČAH v UGA), cizek.j@opv.cz

Tomáš Charvát (tajemník), TomCharvat@seznam.cz

Svatopluk Šeda (předseda metodické a etické komise), seda@fingeo.cz

Jan Bartoň (člen, zástupce pro jižní Moravu) barton@geotest.cz

Daniil Belokopytov (člen, zástupce pro Liberecký region, zástupce tajemníka ČAH) belokopytovdaniil@gmail.com

Renata Kadlecová (členka) renata.kadlecova@geology.cz

Jiří Kubricht (člen pověřený propagací ČAH na sociálních médiích), kubricht@dekonta.cz

Zdeněk Pištora (člen) pistora_zdenek@volny.cz

Radim Ptáček (člen, zástupce pro severní Moravu) ptacek@geooffice.cz

Naďa Rapantová (členka) nada.rapantova@vsb.cz

Hana Tůmová (členka, zástupce místopředsedy pro činnost UGA) tumova@geomerka.cz

Květoslav Vlk (člen) Kvetoslav_Vlk@mfcr.cz

 

Spojení na hlavní odpovědné osoby

Předseda

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
tel. 604 381 243
e-mail: jvdatel@gmail.com

Statutární místopředsedkyně

Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.
tel. 737 818 022
e-mail: barbora.topinkova@sgs.com

Statutární místopředseda

Ing. Jakub Průša
tel. 606 753 876
e-mail: jakub.prusa@scvk.cz

Místopředseda a zástupce ČAH v UGA

RNDr. Jiří Čížek
tel. 605 591 336
e-mail: cizek.j@opv.cz

Tajemník

RNDr. Tomáš Charvát
tel. 602 343 204
e-mail: TomCharvat@seznam.cz