Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Geologické práce

Geologické práce

Geologickými pracemi jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, atd.

Studny a kvalita vody

  • Tepelná čerpadla
  • Hydrogeologie pro stavebnictví (vsakování)
  • Znečištění a ochrana vod

Sem umístíme „Základní názvosloví v hydrogeologii“ od JVD + seznam portfolia dalších služeb hydrogeologa – texty dodáme.