Sobota, 20. dubna, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Co je hydrogeologie

Co je hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá podzemní vodou, jejím vznikem, výskytem, pohybem, složením, využitím, ochranou a ekologickými souvislostmi, ve vztahu ke stavbě a složení zemské kůry a ochraně celého životního prostředí. Je hraničním oborem mezi přírodními a technickými vědami. Opírá se o poznatky geologických věd a využívá poznatků dalších přírodních věd, především matematiky, fyziky a chemie. Hydrogeologie je integrována s řadou příbuzných oborů, jako jsou hydrologie, hydrogeochemie, užitá geofyzika, hydraulika podzemní vody a ochrana životního prostředí.

Podzemní voda je veškerá voda v kapalném skupenství pod zemským povrchem. Podzemní vodou není voda, která je fyzikálně nebo chemicky vázána na částice minerálů hornin. Podzemní vodu v kapalném stavu nalézáme v horninovém prostředí buďto v nesaturované (nenasycené) nebo saturované (nasycené) zóně.

Základní pojmy v oboru hydrogeologie vám dále vysvětlí: