Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Jak platíme členské příspěvky

Jak platíme členské příspěvky

Současná výše příspěvků řádných členů je 300 Kč ročně, od r. 2024 se zvyšuje na 500 Kč ročně. Platba se provádí na účet ČAH č. 1935 086 369 / 0800, vedený u České spořitelny Praha 1. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic vašeho rodného čísla. Příspěvek je splatný ke konci běžného roku, za který se platí. V případě, že od poslední platby uplynuly dva roky, členství v ČAH je členovi ukončeno nebo přerušeno až do doplacení dlužné částky.

Čestní členové ČAH a nositelé Medaile Oty Hynie příspěvky neplatí. V závažných osobních případech může člen požádat výkonnou radu o odklad nebo odpuštění placení příspěvků.

Přehled placení Vašich příspěvků Vám sdělí tajemník ČAH Daniil Belokopytov.