Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Expertízy ČAH

Expertízy ČAH

Česká asociace hydrogeologů nabízí expertní posouzení posudků a průzkumných zpráv z oboru hydrogeologie a sanační geologie z hlediska jejich odborné a metodické správnosti včetně doporučení dalšího postupu, doplnění informací apod. Toto stručné rámcové posouzení se děje korespondenční formou a je bezplatné. Případně je možné si objednat i detailnější posouzení provedených prací s šetřením pověřeného experta přímo na lokalitě, kde je možné i částečně ověřit informace a data z posuzovaných zpráv a posudků. Cena těchto prací se stanovuje individuálně, průměrně se pohybuje mezi 10-15 tis. Kč + související náklady (provedené analýzy, měření, technické práce apod.).

V případě, že potřebujete zbudovat studnu, provést vsakovací zkoušku nebo plánujete provádět další typ geologických prací, potřebujete najít odborně způsobilou osobu v oboru hydrogeologie. Ta bude hájit vaše zájmy, seznámí se se všemi podklady, vyhodnotí je a provede vás celým správním řízením. Vždy jde o vysoce obornou problematiku, a zvláště v případě sporů je třeba zajistit silné argumenty na potřebné odborné úrovni, abyste byli schopni v případném řízení napadnout a zpochybnit argumenty protistrany. Seznam odborně způsobilých osob v hydrogeologii najdete na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf. Seznam soudních znalců v oboru (ti budou nezbytní v případě, že spor se dostane až do fáze soudního jednání) najdete např. na https://seznat.justice.cz/ (nejlépe obor Těžba – geologie).“

Regionální působnost pověřených členů výkonné rady ČAH pro vyřizování podnětů a stížností

Se stížnostmi a podněty se prosím obracejte na vedení asociace (předseda RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. jvdatel@gmail.com, statutární místopředsedkyně Mgr. Barbora Topinková, Ph.D. barbora.topinkova@sgs.com, statutární místopředseda Ing. Jakub Průša jphydrogeo@gmail.com), nebo rovnou na příslušné regionální experty ČAH:

Hradecký kraj: RNDr. Svatopluk Šeda seda@fingeo.cz, Mgr. Barbora Topinková, Ph.D. barbora.topinkova@sgs.com

Jihočeský kraj: RNDr. Hana Tůmová info@geomerka.cz, RNDr. Renáta Kadlecová renata.kadlecova@geology.cz

Jihomoravský kraj: RNDr. Jan Bartoň barton@geotest.cz, Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ptacek@geooffice.cz

Karlovarský kraj: RNDr. Svatopluk Šeda seda@fingeo.cz, RNDr. Hana Tůmová info@geomerka.cz

Kraj Vysočina: Mgr. Jiří Kubricht jiri.kubricht@dekonta.cz, Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ptacek@geooffice.cz

Liberecký kraj: Ing. Jakub Průša jphydrogeo@gmail.com, Mgr. Daniil Belokopytov belokopytovdaniil@gmail.com

Moravskoslezský kraj: Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ptacek@geooffice.cz, prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.

Olomoucký kraj: Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ptacek@geooffice.cz, RNDr. Jan Bartoň barton@geotest.cz

Pardubický kraj: RNDr. Svatopluk Šeda seda@fingeo.cz, Mgr. Barbora Topinková, Ph.D. barbora.topinkova@sgs.com

Plzeňský kraj: RNDr. Hana Tůmová info@geomerka.cz, RNDr. Svatopluk Šeda seda@fingeo.cz

Praha: RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. jvdatel@gmail.com, RNDr. Hana Tůmová info@geomerka.cz

Středočeský kraj: RNDr. Hana Tůmová info@geomerka.cz, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. jvdatel@gmail.com

Ústecký kraj: Ing. Jakub Průša jphydrogeo@gmail.com, Mgr. Daniil Belokopytov belokopytovdaniil@gmail.com

Zlínský kraj: RNDr. Jan Bartoň barton@geotest.cz, Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ptacek@geooffice.cz

V případě přesahů přes hranice krajů, celostátních a obecných záležitostí, nebo osobní podjatosti expertů pověřených pro daný kraj oslovte předsedu ČAH nebo některého ze statutárních místopředsedů, kteří individuálně stanoví odpovědného člena/členy výkonné rady pro daný podnět.