Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Mohlo by Vás zajímat

Co je hydrogeologie

0
Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá podzemní vodou, jejím vznikem, výskytem, pohybem, složením, využitím, ochranou a ekologickými souvislostmi, ve vztahu ke stavbě a složení zemské kůry a ochraně celého životního prostředí. Je hraničním oborem mezi přírodními a technickými vědami.

Slovník HG pojmů

0
Vodní útvar, Podzemní voda, Zvodeň, Hladina podzemní vody, Povrchová voda, Jímací objekt, Studna, Vrt, Jímací zářez, Pramenní jímka, Pramen, Štola, Šachta, Odběr povrchové vody, Jímací území, Hydrogeologický rajón, Povodí, Hydrologické pořadí, Pásmo hygienické ochrany, Ochranné pásmo vodních zdrojů, Využitelné množství vody, Povolený odběr vody, Minimální zůstatkový průtok, Vodní tok, Hydrologická bilance.

Expertízy ČAH

0
Ćeská asociace hydrogeologů nabízí expertní posouzení posudků a průzkumných zpráv z oboru hydrogeologie a sanační geologie z hlediska jejich odborné a metodické správnosti včetně doporučení dalšího postupu, doplnění informací apod. Toto stručné rámcové posouzení se děje korespondenční formou a je bezplatné.

Geologické práce

0
Geologickými pracemi jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, atd.

Tepelná čerpadla

0
Tepelná čerpadla jsou výrobkem, který využívá pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody tepla z ovzduší nebo z podzemí.

Odborné přednášky a semináře

0
Česká asociace hydrogeologů se dlouhodobě zaměřuje jak na přiblížení oboru veřejnosti, tak na další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace svých členů a dalších odborníků.

Studium hydrogeologie

0
Hydrogeologii můžete v ČR studovat na vysokých školách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci...

Časté dotazy

0
Časté dotazy FAQ

Užitečné odkazy

0
Užitečné odkazy související s oborem hydrogeologie. Asociace, sdružení, spolky, povodí, státní správu a balneologii.

Pokud zde něco nenajdete, můžtete se podívat do sekce pro odborníky.