Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Osvědčení odborné způsobilosti

Osvědčení odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „odborná způsobilost „), tj. geologické práce definované §2 zákona č. 62/1988 Sb . o geologických pracích, je povinen dle Vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „vyhláška“) absolvovat každý žadatel o osvědčení odpovědného řešitele geologických prací.

§ 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. stanovuje podmínky pro organizace oprávněné provádět geologické práce mimo jiné povinnost geologické práce stanovené v §3 odst. 1, kde tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen „odpovědný řešitel geologických prací“).

Obory odborné způsobilosti dle §2 vyhlášky jsou následující:
  • zkoumání geologické stavby
  • ložisková geologie
  • hydrogeologie
  • inženýrská geologie
  • environmentální geologie
  • sanační geologie
  • geochemie
  • geofyzika.

Tyto obory se uvádějí na kulatém razítku odpovědného řešitele geologických prací.