Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů ČK IAH

ČK IAH

Připojte se k IAH!

Členství v Mezinárodní asociaci hydrogeologů (International Association of Hydrogeologists) vám nabízí skvělou příležitost být v kontaktu s ostatními hydrogeology a specialisty na podzemní vody po celém světě a vytvořit si nové odborné vazby na špičková světová pracoviště, a příležitosti dostat se k významným výzkumným projektům. Náš Hydrogeology Journal je jedním z nejcitovanějších impaktových hydrogeologických časopisů na světě, zabývajících se tématikou podzemních vod, a jako člen IAH ho budete dostávat zdarma až domů, nebo budete mít možnost ho číst v elektronické formě (online member s nižším členským poplatkem). Náš měsíční Newsletter IAH, také přístupný na internetových stránkách IAH www.iah.org poskytuje aktuální informace z oblasti podzemních vod a aktivit naší Asociace. Širší členská základna dává Asociaci více zdrojů a umožňuje nám, aby náš hlas byl více “slyšet” na mezinárodních fórech. Jako mnoho států i Česká republika má Český komitét IAH. Na rozdíl od některých jiných států, kde je členství v IAH masové, tvoříme zatím malou skupinku méně než 20 členů.

Mezinárodní kongresy a konference poskytují šanci setkat se s kolegy a vytvořit nové profesionální spolupráce. Každoroční světové IAH kongresy a konference patří mezi největší akce pořádané v oboru hydrogeologie na světě, a řádní členové IAH mají významné slevy na kongresových poplatcích. Z dalších aktivit IAH můžeme jmenovat činnost pracovních komisí a skupin na různá témata, a každý člen má možnost se aktivně zapojit do jejich práce. IAH dále vydává množství odborných, vzdělávacích a popularizačních publikací a dalších elektronických materiálů, pořádá semináře a webináře, různé vzdělávací kurzy apod. Na stránkách www.iah.org je také oblíbený kalendář akcí, který poskytuje jednu z nejúplnějších informací o konferencích a seminářích pořádaných po celém světě, jak národních, tak mezinárodních. Nedávno začal vycházet nepravidelný měsíčník Newsletter pro západní a střední Evropu, kam patří i ČR, a který poskytuje detailnější informace z našeho regionu – pozvánky na akce, řešené projekty, mezinárodní setkání aj.

IAH vedle individuálního členství nabízí i firemní členství. Vaše společnost se může připojit k IAH, podporovat naši práci a zapsat až 6 zaměstnanců jako osobní členy IAH. Více informací najdete na stránkách IAH www.iah.org.

Staňte se jedním z více než 4000 členů IAH z celého světa, a vytvořte si nové profesionální kontakty a přátele.

Kontakty na ČK IAH (Český komitét Mezinárodní asociace hydrogeologů)

Předseda ČK IAH:
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
e-mail: jvdatel@gmail.com

Tajemník ČK IAH:
Mgr. Martin Šrot
e-mail: martin.srot@pudis.cz

Poštovní adresa:

Český komitét IAH, Areál VÚV TGM, P.O. BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

International Association of Hydrogeologists

www.iah.org
e-mail: info@iah.org

Poštovní adresa:

IAH Secretariat, PO Box 4130, Goring, Reading, RG8 6BJ, United Kingdom