Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Geologie a hornictví

Geologie a hornictví

44/1988 Sb. Zákon Federálního shromáždění o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=0F98B34F089A0137C12564EA003FAE03&action=openDocument

61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=415219705A2CA0FBC12583990027202D&action=openDocument

62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=D058AEFAAAEE5DDFC1257015003636E6&action=openDocument

85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=0236448A7F7285EEC12580A70034B4E4&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=D383939BC140A43EC1256B6100320C0F&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=3C5705ECBA3F27C4C1256B61003252D5&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=960341EE40057012C12564EA004786F7&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=661EE7AD178B5CF8C12564EA0047CF02&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=B1C2BAE9C7EF18B5C12570150036A001&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=5CEC6AEF6BE41106C12570150036D66F&action=openDocument

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=71E1BCE5080598E4C12564EA0048C53B&action=openDocument

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-435

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-104

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-175