Sobota, 20. dubna, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Držitelé osvědčení odborné způsobilosti

Držitelé osvědčení odborné způsobilosti

Oprávnění k činnosti v geologických oborech vydává Ministerstvo životního prostředí. Oboru hydrogeologie se týkají 3 dílčí geologické obory: hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie. Dalšími obory, pro která se vydává osvědčení, jsou geofyzika, geochemie, geologický výzkum, inženýrská geologie, ložisková geologie a zvláštní zásahy do zemské kůry a zkoumání geologické stavby. Seznam osob s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle zákona č. 82/1988 Sb. najdete na tomto odkazu:

https://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf