Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Odborné přednášky a semináře

Odborné přednášky a semináře

Česká asociace hydrogeologů se dlouhodobě zaměřuje jak na přiblížení oboru veřejnosti, tak na další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace svých členů a dalších odborníků. V rámci této činnosti pořádá pravidelné přednášky a semináře. Přednášky jsou většinou jednodenní, volně přístupné, zpoplatněné formou vložného. Semináře se konají prezenční i online formou a jsou zdarma přístupné členům ČAH.

Kalendář plánovaných akcí

DatumMísto konáníPořadatelTéma
31. 10. 2023 PrahaStudio AXIS, lektoruje RNDr. S,Šeda (ČAH)Tématem budou vrty pro studny a tepelná čerpadla
17. 10. 2023PoličkaGEOoffice a ČAHAktuální otázky v hydrogeologii - téma vsakování podzemních vod a problematika tepelných čerpadel
21. - 22. 9. 2023Černá HoraEkomonitorVlivy těžby na životní prostředí
27. - 29. 9. 2023Nízké Tatry-Konference Znečistené územia (Contaminated sites)
8. a 9. února 2024-EkomonitorVodárenská biologie 2024
Duben 2024Rychnov nad Kněžnou-Podzemní voda ve vodárenské praxi
16. 4. 2024 úterýOstravaGEOoffice a ČAHAktuální otázky v hydrogeologii - Studny
15. až 17. května 2024--Sanační technologie XXVI
15. 10. 2024 úterýPoličkaGEOoffice a ČAHAktuální otázky v hydrogeologii - Studny

Vybrané přednášky

Vybrané přednášky na zajímavá témata z našich konferencí a seminářů si můžete poslechnout zde:

RNDr. Svatopluk Šeda: Puklinové kolektory v pánevních strukturách východočeské křídy a jejich zvodnění

RNDr. Martin Procházka: Karotáž pro vodárenské účely

Doc. RNDr. Jiří Bruthans, PhD.: Podrobná mapa intenzity dotace podzemní vody a zranitelnosti kvantity podzemní vody k suchu v ČR: Podklady pro hodnocení množství dostupných dynamických zásob podzemní vody nejen v suchém období