Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Odpady

Odpady

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=E4044163A66CAA76C1258655002DE3C9&action=openDocument

Zákon č. 157/2009 Sb. ze dne 7. května 2009 o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-157

Vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení o nakládání s těžebním odpadem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-428

Vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-429

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=26B2B93E9CCDE5B0C125865B002C4914&action=openDocument

Vyhláška MŽP 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=DE9DB31723575A15C1258758002B40E3&action=openDocument