Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Studium hydrogeologie

Studium hydrogeologie

Studium hydrogeologie je celoživotní dobrodružství plné poznávání a pobytu v kanceláři, která nemá strop. Není to žádné mávání kouzelným proutkem, ale odpovědná odborná činnost, v rámci které se budete něco učit celý zbytek života. Předpokladem ke studiu je především kladný vztah k přírodě a technickým disciplínám, nezbytné jsou více než dobré výsledky v matematice, fyzice a chemii. Tyto předměty se sice neřadí mezi nejoblíbenější, ale při troše práce a nadšeného úsilí bude student odměněn zajímavým oborem, který má vzhledem k tomu, že voda je strategickou surovinou tohoto i příštích století, dlouhodobou perspektivu uplatnění.

Hydrogeologii můžete v ČR studovat na vysokých školách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy začnete bakalářským oborem Geotechnologie, který studentům poskytuje souhrnné vzdělávací penzum v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, což jsou obory, které se v životě praktikujícího hydrogeologa střetávají a je třeba si tyto disciplíny osvojit. Zajímáte-li se o hydrogeologii spíše ze stránky klimatické, pak zde můžete studovat i bakalářský obor Hydrologie a hydrogeologie – obor je více zaměřen na komplexní environmentální procesy v přírodě a není zde tolik matematiky a modelování. Navázat pak můžete magisterským oborem Aplikovaná geologie, už s úzkým zaměřením právě na hydrogeologii. Na brněnské Masarykově univerzitě si můžete vybrat z magisterských oborů Aplikovaná geologie nebo Management vodních zdrojů, a dále pokračovat v magisterském studiu v oboru Aplikované a environmentální geologie. Na hornicko-geologické fakultě VŠB TU Ostrava můžete se studovat   v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech s názvem Voda – strategická surovina nebo Aplikovaná geologie.  Související obor environmentální geologie můžete studovat také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více o studiu (hydro)geologie na jednotlivých fakultách se dozvíte na těchto odkazech:

https://www.natur.cuni.cz/geologie/studium

https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/23603-aplikovana-a-environmentalni-geologie

https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/studijni-programy/

https://geology.upol.cz/uchazeci/bakalarske-studijni-obory/

Co obnáší práce hydrogeologa?

Hydrogeologové nejsou spolek salónních magiků. Pro tuto práci potřebujete nejen odbornou erudici, široké multioborové vzdělání, dobrou jazykovou vybavenost, technické vnímání světa a vynikající trojrozměrnou představivost, ale také fantazii, pevné boty a schopnost poradit si v jakékoliv situaci, opravu jakéhokoliv nefungujícího aparátu pomocí pinzety, kladiva a chytrosti v to počítaje. Geologickým heslem je „Mente et malleo“, tedy rozumem a kladivem, a každý aspirant na tuto práci musí se spojením mentální a fyzické stránky této práce počítat.

Divoký hydrogeolog v přirozeném biotopu
Divoký hydrogeolog v přirozeném biotopu

Nomádství bylo a je součástí této práce a čeští hydrogeologové byli vždy vývozní artikl této země. Od 50. let 20. století pracovali především v zemích RVHP, např. Mongolsku a afrických zemích. Vynikající odbornou práci vždy odváděli bez ohledu na aktuální politické poměry, protože politické řeči se vedou a voda teče (nebo taky neteče). V současné době vyjíždějí čeští hydrogeologové na projekty v zemích podporovaných ČRA, tedy do Moldavska, Gruzie, Vietnamu, Mongolska či Kambodže. Máte-li chuť pomáhat svou odborností, můžete po absolvování univerzity a několika letech praxe v oboru vyjet jako specialista na vodu a sanitaci třeba v rámci mise Lékařů bez hranic (https://msf.or.ke/en/job-profile/water-and-sanitation-specialist). I když se ale rozhodnete zůstat v hydrogeologickém rajónu křída severně od Prahy nebo v krystaliniku brněnské jednotky, buďte si jisti, že v autě strávíte tolik času, až se do něj (téměř) přestěhujete. Někteří geologové jsou vázáni na region, ve kterém žijí a stávají se významnými „oblastním geology“, jejichž znalost regionálních poměrů je díky tomuto zaměření fenomenální. Jiní pracují ve větších firmách na velkých zakázkách, díky čemuž přejíždějí z jednoho konce republiky na druhý a mají možnost poznat obrovskou škálu různorodých projektů a míst.

V rámci hydrogeologie existuje několik podoborů, které vykrývají potřeby současného trhu. „Čistá hydrogeologie“ je zaměřená spíše na hydrauliku a výbornou znalost regionální hydrogeologie, jejím účelem je vyhledávání a zajišťování zdrojů podzemní vody. Kontaminační hydrogeologie se zabývá sanacemi ekologických zátěží a havárií a environmentálními průzkumy a k jejímu praktikování budete potřebovat spojit své studium s geochemií. Samostatnou kapitolou jsou pak hydrogeologické modelování a především krásná činnost hydrogeologa v rámci zakládání staveb, kdy lze doporučit spojit studium s inženýrskou geologií. Zkušených a vzdělaných hydrogeologů je stále nedostatek, takže uplatnění naleznete ještě před ukončením studia jak ve firmách ze soukromé sféry, tak v akademické sféře nebo státní správě.

Chcete se s oborem hydrogeologie seznámit více a pak se rozhodnout? Můžete si přečíst jednu z těchto knih:
Zbyněk Hrkal: Voda včera, dnes a zítra
Zbyněk Hrkal: O lidech a vodě
Zdeněk Kukal: S geologem po Česku
Petr Jakeš: Vlny hrůzy

Pro základní povědomí zkuste vzdělávací portál VÚV:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2adaptacniopatreni/vyukovyportal/www/lekce/znecisteni-podzemni-vody_lekce_11/1-co-je-to-znecisteni-vod?

Romantici se mohou začíst do těchto knih:
Robert Hofman: Cesta černého zlata
Jiří Maňour: Manuál zlatokopa
Vladimír Sattran: U pramenů Volty
Jiří Jiránek: Kolik je guayan?
Václav Cílek: Kameny a hvězdy, Krajiny vnitřní a vnější
Jiří Mikula: Kly mastodontů, Zuby machairodů (knihy pro děti a mládež)

S jakýmikoliv dotazy nás také můžete kontaktovat na FB (odkaz). Práce hydrogeologa bývá často osamělá, ale na internetových sítích jsme sociální😉.

Měření hladin podzemní vody v šachtici ochranného drénu v rámci sanace staré ekologické zátěže (přestávka)
Měření hladin podzemní vody v šachtici ochranného drénu v rámci sanace staré ekologické zátěže (přestávka)