Sobota, 20. dubna, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Ekologická újma a nápravy ekologických škod

Ekologická újma a nápravy ekologických škod

100/2001 sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8A12B8F25817A234C125729D0039D956&action=openDocument

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=85F81EFDC601ACFDC1257B1D00379CD6&action=openDocument

Vyhláška MŽP č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=5E05378404DF5315C1257562002B35DC&action=openDocument

295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=2422FF2E97E6B245C1257B1D00369610&action=openDocument

453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=D552A067B7F70E54C125826400302982&action=openDocument

25/2008 Sb. Úplné znění zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=B6817F9601414A26C125755200380CB6&action=openDocument

76/2002 Sb. Úplné znění zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=1337AF598BE48C81C1256B8400433DCC&action=openDocument