Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Výklad pojmu geologické práce

Věnujte prosím pzoornost sdělení odboru geologie MŽP z Věstníku MŽP ohledně uvedeného extenzívního výkladu pojmu geologických prací. Z něho plyne, že geologické práce nejsou jen práce spojené se zásahem do pozemku, ale prakticky všechny výstupy osoby s odbornou způsobilostí.  Text sdělení v příloze.

Vratislav Nakládal (+20.6.2020)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 20. června zemřel v 82 letech kolega Vráťa Nakládal. Kolega, který byl vždy svůj, ale na slovo vzatý odborník a s citem pro podzemní vodu jako málokdo. Pohřeb se koná 1. července ve 12.20 v ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech. Čest jeho památce! Parte v příloze.

Arnošt Grmela (+ 23. 3. 2020)

Se zármutkem oznamujeme, že 23. března zemřel v nedožitých 80 letech náš dlouholetý kolega a bývalý místopředseda ČAH Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. Člověk s velkým srdcem a neobyčejným zájmem o dobrou pověst hydrogeologie, které věnoval celý život. Čest jeho památce! Vzpomínka a parte v příloze.

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020

Srdečně zveme na 7. ročník odborné konference Podzemní vody ve vodárenské praxi s tématem Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Konference se koná 1.-2. dubna 2020 v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Uzávěrka přihlášek 9. března 2020. Program konference a další informace uvedeny v příloze a také na webu https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=733&record=44388 Těšíme se na hojnou účast. 

Pozvánka na valnou hromadu a seminář o nových předpisech

Srdečně zveme všechny členy ČAH, z.s. na odborný seminář a na řádnou valnou hromadu ČAH, z.s., která se bude konat v Praze v pondělí dne 25. listopadu 2019 ve 13.00 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, v zasedací místnosti budovy C, 1. patro.

Zemřela prof. Zlatica Ženišová

Dne 17. srpna nás opustila milá kolegyně ze Slovenska, prof. Zlatica Ženišová. Dlouhodobě působila na katedře hydrogeologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, kde získala i profesuru, Zabývala se obecnou hydrogeologií a hydrogeochemií. Pravidelně se účastnila i českých hydrogeologických kongresů. Pohřeb se koná v pátek 23. srpna ve 14.00 v bratislavském krematoriu. Čest její památce!

46. mezinárodní kongres IAH Malaga - deadline abstraktů!

Upozorňujeme na termín 30.4.2019, kdy končí přijímání abstraktů na mezinárodní kongres IAH, který se letos koná ve Španělsku, Malaga, v termínu 22.-27.9.2019, více viz www.iah2019.org, e-mail organizing@iah2019.org. Členové IAH mají jako obvykle výraznou slevu na vložném.