Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Změna adresy ČAH

Upozorňujeme všechny, že ČAH má novou úřední adresu: Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6. Pokud nám budete něco posílat poštou, prosím použijte tuto novou adresu, původní adresa na Přírodovědeckou fakultu (Albertov 6, Praha 2) už není platná. 

Regionální publikace ČGS z projektu Rebilance

Vážené kolegyně a kolegové,

byli jsme z ČGS požádáni, abychom členům ČAH předali informaci o vydaných a připravených publikacích z projektu Rebilance zásob podzemních vod - viz tabulka. Lze si je zakoupit v knihkupectví ČGS za 250 Kč - viz webové stránky ČGS www.geology.cz . Jsou to velmi užitečné publikace s cennými a hlavně aktuálními daty pro hydrogeologickou práci v regionech. Škoda jen, že se projekt týkal jen asi třetiny rajonů, a ne celé ČR. Tomáš Charvát a Josef V. Datel

Výklad pojmu geologické práce

Věnujte prosím pzoornost sdělení odboru geologie MŽP z Věstníku MŽP ohledně uvedeného extenzívního výkladu pojmu geologických prací. Z něho plyne, že geologické práce nejsou jen práce spojené se zásahem do pozemku, ale prakticky všechny výstupy osoby s odbornou způsobilostí.  Text sdělení v příloze.

Vratislav Nakládal (+20.6.2020)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 20. června zemřel v 82 letech kolega Vráťa Nakládal. Kolega, který byl vždy svůj, ale na slovo vzatý odborník a s citem pro podzemní vodu jako málokdo. Pohřeb se koná 1. července ve 12.20 v ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech. Čest jeho památce! Parte v příloze.

Arnošt Grmela (+ 23. 3. 2020)

Se zármutkem oznamujeme, že 23. března zemřel v nedožitých 80 letech náš dlouholetý kolega a bývalý místopředseda ČAH Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. Člověk s velkým srdcem a neobyčejným zájmem o dobrou pověst hydrogeologie, které věnoval celý život. Čest jeho památce! Vzpomínka a parte v příloze.

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020

Srdečně zveme na 7. ročník odborné konference Podzemní vody ve vodárenské praxi s tématem Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Konference se koná 1.-2. dubna 2020 v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Uzávěrka přihlášek 9. března 2020. Program konference a další informace uvedeny v příloze a také na webu https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=733&record=44388 Těšíme se na hojnou účast. 

Pozvánka na valnou hromadu a seminář o nových předpisech

Srdečně zveme všechny členy ČAH, z.s. na odborný seminář a na řádnou valnou hromadu ČAH, z.s., která se bude konat v Praze v pondělí dne 25. listopadu 2019 ve 13.00 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, v zasedací místnosti budovy C, 1. patro.