Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Valná hromada ČAH odložena!

Vážené kolegyně a kolegové, valná hromada České asociace hydrogeologů plánovaná na pondělí 22.11. 2021 byla odložena z důvodu špatné epidemiologické situace, bližší podrobnosti viz příloha. Nový termín bude včas sdělen, pravděpodobně v jarních měsících, až bude líp. Děkujeme za pochopení. Výkonná rada ČAH

Josef Plešinger + 29.10.2021 a Milan Vrána + 2.11.2021

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustili krátce po sobě dva zasloužilí členové, poctiví a čestní kolegové. Josef Plešinger byl naším nejstarším členem (odešel ve věku 92 let), a Milan Vrána nás opustil v nedožitých 84 letech. Parte v příloze. Čest jejich památce!

Pozvánka na valnou hromadu ČAH 22. 11. 2021

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu ČAH, která  se koná 22. listopadu 2021 od 13.00 v zasedací místnosti prof. Smetany ve VÚV TGM, Podbabská 30, Praha 6. Bližší údaje viz přiložená pozvánka. Prosím sledujte platná proticovidová opatření. Pokud by se situace natolik zhoršila, že by bylo nutné valnou hromadu zrušit nebo odvolat, budete včas zpraveni. Pracujeme i na možnosti online účasti na valné hromadě - sledujte další informace.

Zdeněk Vacek + 18. 6. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pátek ve věku 72 let náhle zemřel dlouholetý člen ČAH, kolega a kamarád, zapálený hydrogeolog Ing. Zdeněk Vacek z Holešova. Pohřeb se bude konat 25.6. v 16.00 na hřbitově v Holešově - viz přiložené parte. Čest jeho památce! 

Změna adresy ČAH

Upozorňujeme všechny, že ČAH má novou úřední adresu: Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6. Pokud nám budete něco posílat poštou, prosím použijte tuto novou adresu, původní adresa na Přírodovědeckou fakultu (Albertov 6, Praha 2) už není platná. 

Regionální publikace ČGS z projektu Rebilance

Vážené kolegyně a kolegové,

byli jsme z ČGS požádáni, abychom členům ČAH předali informaci o vydaných a připravených publikacích z projektu Rebilance zásob podzemních vod - viz tabulka. Lze si je zakoupit v knihkupectví ČGS za 250 Kč - viz webové stránky ČGS www.geology.cz . Jsou to velmi užitečné publikace s cennými a hlavně aktuálními daty pro hydrogeologickou práci v regionech. Škoda jen, že se projekt týkal jen asi třetiny rajonů, a ne celé ČR. Tomáš Charvát a Josef V. Datel

Výklad pojmu geologické práce

Věnujte prosím pzoornost sdělení odboru geologie MŽP z Věstníku MŽP ohledně uvedeného extenzívního výkladu pojmu geologických prací. Z něho plyne, že geologické práce nejsou jen práce spojené se zásahem do pozemku, ale prakticky všechny výstupy osoby s odbornou způsobilostí.  Text sdělení v příloze.