Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Asociace, sdružení, spolky
Unie geologických asociací http://www.uga.cz/
Česká asociace inženýrských geologů https://www.caig-uga.cz/ 
Česká asociace geofyziků https://www.caag.cz/ 
Česká asociace ložiskových geologů http://www.calg.cz 
Asociace pro využití tepelných čerpadel www.avtc.cz/ 
Slovenská asociácia hydrogeológov sah-podzemnavoda.sk/ 
International Association of Hydrogeologists iah.org/ 
Česká geotermální asociace http://www.cgta.eu/
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR https://www.sovak.cz/
Asociace pro vodu ČR z.s. http://www.czwa.cz/
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s. http://cvtvhs.cz/
Asociace sanačních společností www.a-sanace.cz
International Mine Water Association www.imwa.info
Vysoké školy a vzdělávání v oboru geologie
Univerzita Karlova https://ag.natur.cuni.cz/
Technická univerzita Ostrava https://www.vsb.cz/
Česká zemědělská univerzita, Praha https://www.czu.cz/
Masarykova univerzita, Brno https://www.muni.cz/
Technická univerzita v Liberci https://www.tul.cz/
Univerzita Pardubice https://www.upce.cz/
Mendelova univerzita v Brně https://mendelu.cz/
Vysoké učení technické v Brně https://www.vut.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci https://www.upol.cz/
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem https://www.ujep.cz/cs/
Univerzita Komenského v Bratislavě https://uniba.sk/
Gymnázium a SPŠ Duchcov https://www.gspsd.cz/index.php?type=Post&id=275&i
Povodí
Povodí Vltavy https://www.pvl.cz/
Povodí Labe https://www.pla.cz/
Povodí Ohře https://www.poh.cz/
Povodí Odry https://www.pod.cz/
Povodí Moravy http://www.pmo.cz/
Státní správa
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz/ 
Ministerstvo zemědělství eagri.cz/
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz/
Balneologie
https://www.mzcr.cz/ochranna-pasma-a-lazenska-mista/#teplice_v_cechach
https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/cesky-inspektorat-lazni-a-zridel-cil/