Čtvrtek, 20. června, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Chcete se stát členem ČAH?

Chcete se stát členem ČAH?

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) je nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující a hájící odborné zájmy hydrogeologů v České republice. Vznikla v roce 1991 a v současné době má asi 270 členů. Je členem Unie geologických asociací (UGA), kde úzce spolupracuje s partnerskými asociacemi: Českou asociací inženýrské geologie (ČAIG), Českou asociací aplikované geofyziky (ČAAG) a Českou asociací ložiskové geologie (ČALG). Přes Unii geologických asociací má ČAH i napojení na evropské struktury – UGA je členem Evropské federace geologů (EFG), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí v Bruselu na přípravě celoevropských směrnic a dalších předpisů v geologických oborech.

Členem ČAH se může stát každý, kdo splňuje stanovená kritéria, souhlasí se Stanovami ČAH a je ochoten platit každoroční členský příspěvek ve schválené výši. Zájemce se může přihlásit na odkazu níže. Po vyplnění formuláře budete kontaktováni tajemníkem ČAH ohledně přijetí, doplnění osobních údajů a informací o placení členských příspěvků.

Zde by měly být informace o kritériích a podmínkách členství, nebo odkaz na stránku, kde se nalézají.

Souhlasím a chci vyplnit žádost