Čtvrtek, 20. června, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Pozvánka na valnou hromadu ČAH

0
Jak již bylo oznámeno v jarním zpravodaji UGA (květen 2017), srdečně zveme všechny členy ČAH na řádnou valnou hromadu ČAH, která se bude konat v rámci...

Podklady pro valnou hromadu

0

Vážené kolegyně a kolegové, v příloze najdete návrh upravených stanov ČAH (změny oproti současnému stavu uvedeny zeleně), které budou předloženy na valné hromadě ke schválení, a návrh kandidátů do výkonné rady, kteří budou voleni na valné hromadě. Každý řádný nebo čestný člen bude mít možnost na valné hromadě navrhnout další možné kandidáty z řad členů ČAH.

Upřesnění a doplnění programu valné hromady ČAH

0

V souvislosti s registrací spolku u rejstříkového soudu nám bylo doporučeno, abychom provedli nové volby výkonné rady společně s přijetím nových stanov, i když funkční období stávající rady ještě neuplynulo. Z tohoto důvodu do programu VH zařazujeme i volby výkonné rady, viz doplněný program v aktualizované pozvánce, která je přiložena dále. 

Pozvánka na valnou hromadu ČAH 24.9.2015

0

Zveme na letošní  valnou hromadu ČAH, která se uskuteční 24.9.2015 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze od 14.00. Před jednáním valné hromady proběhne odborný seminář na téma Vrtné práce v hydrogeologii. Blíže viz přiložená pozvánka.

Valná hromada ČAH

0

V Liberci se 4.9.2014 v 17.00 sešla valná hromada ČAH. Hlavním bodem programu bylo přijetí nových stanov podle požadavků nového občanského zákoníku. Materiály VH a text nových stanov účinných od 1.1.2015 je v předchozím příspěvku.

Schůze výkonné rady 12/2012

0

V příloze je uveden zápis ze schůze výkonné rady ČAH, která se sešla 5. prosince 2012.

Valná hromada ČAH

0
Dne 10.10.2012 se sešla řádná valná hromada ČAH v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Celkem 30 účastníků projednalo navržený program a zvolilo nové vedení ČAH. Podrobný záznam průběhu VH je v přiloženém notářském zápisu.

Pozvánka na valnou hromadu ČAH

0

Výkonná rada ČAH srdečně zve všechny členy na řádnou valnou hromadu České asociace hydrogeologů, která se koná 10. října ve 14.40 v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Podbabská 30, Praha 6. Další podrobnosti a návrh programu viz přiložená pozvánka. Přiloženy jsou i dokumenty k projednání stížnosti, se kterou se stěžovatel odvolává k valné hromadě.

0FanoušciTo se mi líbí

Poslední příspěvky