Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Naším posláním je všestranně přispívat k rozvoji oboru hydrogeologie tak, aby se zkvalitňoval hydrogeologický průzkum, a zvyšovala se efektivnost využívání a ochrany podzemních vod určených primárně pro zásobování obyvatelstva zdravotně nezávadnou pitnou vodou. Naše organizace vystupuje jako reprezentant oboru i profese hydrogeologa vůči státním orgánům, především ministerstvu životního prostředí. Zástupci ČAH se podílejí na zkouškách odborné způsobilosti v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie, vyřizování stížností na odbornou úroveň hydrogeologických prací, na přípravě právních předpisů a metodik, na formulaci strategických výzkumných záměrů apod.