Vedení ČAH

Česká asociace hydrogeologů, z.s.
Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČ 47607653 DIČ CZ47607653

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Praha 1
č.ú. 1935 08 6369 / 0800

Aktuální výše členských příspěvků je 300 Kč za řádného člena ročně. Jako variabilní symbol používejte při platbě prvních šest číslic vašeho rodného čísla. Částka je splatná vždy nejpozději do konce roku, za který se příspěvek platí. Čestní členové a nositelé Medaile Oty Hynie členské příspěvky neplatí.

Nejvyšším orgánem ČAH je valná hromada, která se pravidelně schází každý rok. V období mezi valnými hromadami je nejvyšším orgánem ČAH výkonná rada, kterou volí valná hromada. V současné době je výkonná rada 11 členná, a v jejím čele stojí předseda, který je statutárním morgánem ČAH.

Výkonná rada ČAH

Josef V. Datel (předseda), jvdatel@gmail.com

Naďa Rapantová (první místopředsedkyně), nada.rapantova@vsb.cz

Jiří Čížek (místopředseda a zástupce ČAH v UGA), cizek.j@opv.cz

Tomáš Charvát (tajemník), TomCharvat@seznam.cz  

Svatopluk Šeda (předseda etické komise), seda@fingeo.cz

Vladimír Ekert, člen, ekert@diamo.cz

Renata Kadlecová, členka, renata.kadlecova@geology.cz

Jiří Kubricht, člen, kubricht@dekonta.cz

Jitka Novotná, členka, novotna@geotest.cz

Zdeněk Pištora, člen, pistora_zdenek@volny.cz

 Eliška Škařupová, členka, geologie@post.cz 

Květoslav Vlk, člen, Kvetoslav_Vlk@mfcr.cz

 

Spojení na hlavní odpovědné osoby

Předseda

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
tel. 604 381 243
e-mail: jvdatel@gmail.com

První místopředsedkyně

Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
tel.596 993 501
e-mail: nada.rapantova@vsb.cz

Místopředseda a zástupce ČAH v UGA

RNDr. Jiří Čížek
tel. 605 591 336
e-mail: cizek.j@opv.cz

Tajemník

RNDr. Tomáš Charvát
tel. 602 343 204
e-mail: TomCharvat@seznam.cz