Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasím s tím, aby Česká asociace hydrogeologů, z.s., dále jen ČAH, IČO 47607653 se sídlem v Areálu VÚV TGM, P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, uchovávala a zpracovával mé níže uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností ČAH, zejména pro účely vedení evidence členů, vedení účetnictví, k ověření oprávněnosti přístupu k rozšířenému rozsahu informací na webových stránkách ČAH-UGA.cz.

Výslovně souhlasím s tím, aby ČAH uchovávala a zpracovávala tyto mé osobní údaje zejména:

  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresa bydliště
  • informace o zaměstnavateli
  • datum narození

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  •  požadovat po ČAH informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává,
  • požadovat po ČAH aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
  • požadovat po ČAH výmaz mých osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů obrátit se na ČAH, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.