Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Zdeněk Vacek + 18. 6. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pátek ve věku 72 let náhle zemřel dlouholetý člen ČAH, kolega a kamarád, zapálený hydrogeolog Ing. Zdeněk Vacek z Holešova. Pohřeb se bude konat 25.6. v 16.00 na hřbitově v Holešově - viz přiložené parte. Čest jeho památce! 

Změna adresy ČAH

Upozorňujeme všechny, že ČAH má novou úřední adresu: Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6. Pokud nám budete něco posílat poštou, prosím použijte tuto novou adresu, původní adresa na Přírodovědeckou fakultu (Albertov 6, Praha 2) už není platná. 

Regionální publikace ČGS z projektu Rebilance

Vážené kolegyně a kolegové,

byli jsme z ČGS požádáni, abychom členům ČAH předali informaci o vydaných a připravených publikacích z projektu Rebilance zásob podzemních vod - viz tabulka. Lze si je zakoupit v knihkupectví ČGS za 250 Kč - viz webové stránky ČGS www.geology.cz . Jsou to velmi užitečné publikace s cennými a hlavně aktuálními daty pro hydrogeologickou práci v regionech. Škoda jen, že se projekt týkal jen asi třetiny rajonů, a ne celé ČR. Tomáš Charvát a Josef V. Datel

Výklad pojmu geologické práce

Věnujte prosím pzoornost sdělení odboru geologie MŽP z Věstníku MŽP ohledně uvedeného extenzívního výkladu pojmu geologických prací. Z něho plyne, že geologické práce nejsou jen práce spojené se zásahem do pozemku, ale prakticky všechny výstupy osoby s odbornou způsobilostí.  Text sdělení v příloze.

Vratislav Nakládal (+20.6.2020)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 20. června zemřel v 82 letech kolega Vráťa Nakládal. Kolega, který byl vždy svůj, ale na slovo vzatý odborník a s citem pro podzemní vodu jako málokdo. Pohřeb se koná 1. července ve 12.20 v ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech. Čest jeho památce! Parte v příloze.

Arnošt Grmela (+ 23. 3. 2020)

Se zármutkem oznamujeme, že 23. března zemřel v nedožitých 80 letech náš dlouholetý kolega a bývalý místopředseda ČAH Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. Člověk s velkým srdcem a neobyčejným zájmem o dobrou pověst hydrogeologie, které věnoval celý život. Čest jeho památce! Vzpomínka a parte v příloze.