Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Radko Pavliš +11.4.2022

Se smutkem oznamujeme, že nás 11. dubna opustil ve věku 78 let kolega, kamarád a výborný hydrogeolog RNDr. Radko Pavliš z Vodních zdrojů Chrudim. Pohřeb se koná 22.4. ve 13.00 v kostele Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové, Nezvalova 529/1. Více viz dvě přiložená smuteční oznámení. Čest jeho památce!

20. SLOVENSKÁ HYDROGEOLOGICKÁ KONFERENCE, Tatranská Javorina, 23.-26. 5. 2022

Slovenská asociácia hydrogeológov SAH a Národný komitét IAH na Slovensku srdečně zvou všechny zájemce na 20. slovenskou hydrogeologickou konferenci, která se bude konat ve dnech 23.-26. května 2022 v hotelu Montfort v Tatranské Javorině, v krásném prostředí Vysokých Tater. Abstrakty příspěvků se přijímají do 20. března 2022. Bližší informace v přiloženém 1. cirkuláři nebo na stránkcáh http://www.sah.sk a http://www.vuvh.sk.

XVI. HG kongres 6.-9.9.2022 Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně zveme všechny zájemce na letošní vrcholnou a největší akci našich oborů hydrogeologie a inženýrská geologie, kterou bude XVI. hydrogeologický kongres a IV. inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem, ve dnech 6. - 9. září 2022. Základní informace jsou v přiloženém 1. cirkuláři, a další naleznete na kongresovém webu https://hgig.cz, kde budou informace postupně aktualizovány a doplňovány. Abstrakty vašich příspěvků zasílejte do 10.

Valná hromada ČAH odložena!

Vážené kolegyně a kolegové, valná hromada České asociace hydrogeologů plánovaná na pondělí 22.11. 2021 byla odložena z důvodu špatné epidemiologické situace, bližší podrobnosti viz příloha. Nový termín bude včas sdělen, pravděpodobně v jarních měsících, až bude líp. Děkujeme za pochopení. Výkonná rada ČAH

Josef Plešinger + 29.10.2021 a Milan Vrána + 2.11.2021

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustili krátce po sobě dva zasloužilí členové, poctiví a čestní kolegové. Josef Plešinger byl naším nejstarším členem (odešel ve věku 92 let), a Milan Vrána nás opustil v nedožitých 84 letech. Parte v příloze. Čest jejich památce!

Pozvánka na valnou hromadu ČAH 22. 11. 2021

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu ČAH, která  se koná 22. listopadu 2021 od 13.00 v zasedací místnosti prof. Smetany ve VÚV TGM, Podbabská 30, Praha 6. Bližší údaje viz přiložená pozvánka. Prosím sledujte platná proticovidová opatření. Pokud by se situace natolik zhoršila, že by bylo nutné valnou hromadu zrušit nebo odvolat, budete včas zpraveni. Pracujeme i na možnosti online účasti na valné hromadě - sledujte další informace.

Zdeněk Vacek + 18. 6. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pátek ve věku 72 let náhle zemřel dlouholetý člen ČAH, kolega a kamarád, zapálený hydrogeolog Ing. Zdeněk Vacek z Holešova. Pohřeb se bude konat 25.6. v 16.00 na hřbitově v Holešově - viz přiložené parte. Čest jeho památce!