Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Kurz IN SITU sanační technologie 25.-26. 10. 2022 v Brně

Ústav geologických věd PřF MU pořádá kurz „IN SITU sanační technologie“. Přednášejícím bude uznávaný odborník Dr. Jaroslav Šolc (INTES, Inc.) s 30letou praxí v USA. Všechny zájemce srdečně zveme do Brna ve dnech 25. a 26.10.2022. Kurz je možné absolvovat i online formou. Bližší informace a přihláška je na webové stránce https://ugv.sci.muni.cz/o-nas/kalendar-akci/in-situ-remediace-a-sanacni-technologie

HG a IG kongres v Ústí nad Labem je za námi

Ve dnes 6. - 9. září se v Ústí nad Labem uskutečnil spojený hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres jako vrcholná událost našich oborů v letošním roce. Šlo o největší setkání v historii jak co do počtu příspěvků (119), tak do počtu účastníků (340). Děkujeme všem účastníkům za perfektní atmosféru, kvalitní odborné příspěvky a bohatou diskusi. Podle ohlasů byla u účastníků spokojenost, srdečně proto všechny naše členy zveme na další kongres plánovaný na rok 2026, pravděpodobně někam na Moravu. Na závěr kongresu přijali účastníci společnou rezoluci, viz příloha.

Zemřel Jaroslav Chalupa

Oznamujeme smutnou zprávu, že nás v 64 letech opustil RNDr. Jaroslav Chalupa, hydrogeolog a inženýrský geolog. Pohřeb se koná 31. srpna v 10.00 v hřbitovní obřadní síni v Berouně. Více v přiloženém parte. Upřímnou soustrast manželce, kolegyni Soně Chalupové. Čest jeho památce.

HGIG kongres Ústí nad Labem 6.-9.9.2022 - přihláška k účasti

Všechny zájemce o účast na HGIG kongresu v Ústí nad Labem ve dnech 6. - 9. září 2022 informujeme, že na kongresovém webu hgig.cz byla otevřena online přihláška k závazné účasti. Věnujte prosím pozornost termínu 5. 8.2022, kdy končí možnost výhodné včasné platby vložného. Bylo zasláno rekordní množství příspěvků, přikládáme jejich seznam podle sekcí. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Pozvánka na valnou hromadu ČAH a odborný seminář 7. 6. 2022

Zveme všechny členy na valnou hromadu ČAH, odloženou z listopadu 2021, jejíž součástí bude i volba nové rady ČAH. VH se uskuteční 7. června od 13.00. Před valnou hromadou je naplánován odborný seminář na témata HG vrtání v náročných podmínkách a požadavků nových předpisů. Vlastní jednání valné hromady začne asi ve 14.30. Více viz v pozvánce, kterou každý člen dostal e-mailem a která je přiložena i zde.

30. dubna končí přihlašování příspěvků na XVI. HG kongres !

Upozorňujeme všechny zájemce, že příští týden je poslední možnost přihlašování vašich příspěvků na XVI. hydrogeologický kongres do Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. Abstrakty zasílejte až do 30. dubna 2022 přes online formulář na webu hgig.cz,  kde jsou také další informace. V květnu bude připraven finální program kongresu a závazné přihlášky k účasti. Stejné upozornění se týká i souběžně organizovaného IV. inženýrskogeologického kongresu. 

Radko Pavliš +11.4.2022

Se smutkem oznamujeme, že nás 11. dubna opustil ve věku 78 let kolega, kamarád a výborný hydrogeolog RNDr. Radko Pavliš z Vodních zdrojů Chrudim. Pohřeb se koná 22.4. ve 13.00 v kostele Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové, Nezvalova 529/1. Více viz dvě přiložená smuteční oznámení. Čest jeho památce!