Domů Okruhy předpisů ke zkouškám z geologických oborů na MŽP

Okruhy předpisů ke zkouškám z geologických oborů na MŽP

Každý zájemce o osvědčení odborné způsobilosti musí složit příslušnou zkoušku na MŽP, odbor geologie a dále dodat potřebné dokumenty, mj. výpis z rejstříku trestů, doklad o vzdělání a praxi včetně seznamu řešených úkolů, příp. publikací. Kromě toho předkládá konkrétní zprávy z geologického průzkumu či výzkumu, které budou předmětem odborného posouzení garantů jmenovaných MŽP. Zájemce dále skládá písemnou a ústní zkoušku z právních předpisů podle pokynů uvedených dále.

Každý zájemce o osvědčení odborné způsobilosti musí složit příslušnou zkoušku na MŽP, odbor geologie a dále dodat potřebné dokumenty, mj. výpis z rejstříku trestů, doklad o vzdělání a praxi včetně seznamu řešených úkolů, příp. publikací. Kromě toho předkládá konkrétní zprávy z geologického průzkumu či výzkumu, které budou předmětem odborného posouzení garantů jmenovaných MŽP. Zájemce dále skládá písemnou a ústní zkoušku z právních předpisů podle pokynů uvedených dále. Konkrétní a podrobné informace poskytne RNDr. Hana Molhancová, oddělení geologie MŽP, tel. 267 122 290, e-mail Hana.Molhancova@mzp.cz