Domů Aktualita Přehled připravovaných osvětových akcí ČAH pro rok 2024

Přehled připravovaných osvětových akcí ČAH pro rok 2024

530
0

Vážení kolegové z řad ČAH,
již v loňském roce 2023 jsme zahájili ve větším měřítku osvětové aktivity vedoucí k šíření povědomí o významu hydrogeologické profese a její zásadní roli ve vodoprávních řízeních. Stejně tak v letošním roce 2024 jsme na tuto činnost navázali a s osvětou jsme se zaměřili jak na Vás, tak na naše kolegy z vodoprávních úřadů. Právě oni jsou našimi hlavními partnery ve schvalovacích procesech souvisejících s povolováním nakládání s vodami. Přehled těchto akcí stručně uvádíme níže spolu s dalšími novinkami, které jsme na poli osvěty pro vás připravili:

Protože od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. včetně jeho věcné novely a zákona o jednotném environmentálním stanovisku, připravili jsme v několika regionech ČR semináře z cyklu Aktuální otázky v oboru hydrogeologie na téma „Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona“. Stávajícího procesu povolování a provozování vodních zdrojů se tyto legislativní změny dotknou zejména zrušením kompetencí vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednocením stávajících územních a stavebních řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Letošní seminář se proto bude věnovat z větší části právním důsledkům významných legislativních změn, a následně i technickým stránkám a hydrogeologickým aspektům této problematiky. Do programu semináře jsou proto ve větší míře zapojeny právní výklady legislativy. Seminář je určený zejména pracovníkům vodoprávních a stavebních úřadů, vítáni jsou ale také hydrogeologové a projektanti vodních děl. Pro členy ČAH jsou tyto semináře cenově zvýhodněné o 500 Kč. V Ostravě na severní Moravě seminář proběhne 16.4. (k dispozici je přihláška pořádající organizace GEOoffice), ve Vodňanech v jižních Čechách 21.5. (pořádající organizace Geoměrka), v severních Čechách v Ústí nad Labem je seminář plánován na 18.9. (pořádající organizace ČAH) a pro východní Čechy proběhne seminář v Poličce v termínu 15.10.2024 (k dispozici je přihláška pořádající organizace GEOoffice). Program jednotlivých seminářů bude identický, témata ale mohou být upravena dle potřeb jednotlivých regionů a lektorů. Také lektoři jednotlivých seminářů budou voleni s profesním vztahem blízkým k danému regionu. Přihlášky na termínově blízké semináře jsou již dostupné na webových stránkách pořádajících organizací i s podrobným programem a bližšími organizačními pokyny.

24.-25.4.2024 proběhne už 9. ročník odborné konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024 (Rychnov nad Kněžnou, pořádající organizace Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, FINGEO a STUDIO AXIS pod odbornou záštitou ČAH), na které by naši členové neměli chybět. V roce 2024 slavíme 10 let od konání první konference v ČR na téma Vodárenské hydrogeologie. Je tedy vhodné krátce se ohlédnout zpět, ale především ukázat, kam se vodárenská hydrogeologie za uplynulá léta posunula a kam směřují vize dalšího rozvoje jedné z klíčových oblastí vodárenství, kterou tvoří využívání a nezbytná ochrana přírodních zdrojů podzemních vod. V uplynulých letech se v této oblasti mnohé změnilo, ať již vynuceně, když nás zasáhl nebývale dlouhodobý útlum odtokového procesu podzemních vod provázaný někde až dramatickým snížením jejich hladiny, nebo vizionářsky, kde byl nastartován proces Renesance vodárenské hydrogeologie. K dispozici na tuto akci je elektronická přihláška.

Na podzim připravujeme ryze pro hydrogeology seminář „Analýza rizik kontaminovaného území v ČR a SR“ v obdobném jednodenním rozsahu, v jakém probíhal seminář v Praze, Brně a Ostravě v loňském roce v podání F. Pastuszka k programu EXPERT (k provádění různých výpočtů a postupů v hydrogeologii a ochraně podzemních vod). Letošní seminář bude lektorovat J. Bartoň (GEOtest, zástupce rady ČAH pro jižní Moravu), který se aktuálně podílí na zpracování metodiky analýzy rizika kontaminovaných území na Slovensku. Obdobný seminář na toto téma o metodikách AR u nás probíhal naposledy před desíti lety. Pro členy ČAH jsou tyto semináře opět cenově zvýhodněné (přibližně 500 Kč). Prozatím je stanoven termín pro seminář konaný v Ostravě, a sice 20.11.2024 na půdě VŠB, TU Ostrava. Semináře v Praze a Brně proběhnou zřejmě také v listopadovém termínu.

Pro členy ČAH se nám podařilo domluvit cenové zvýhodnění na akce s dalšími pořadateli vzdělávacích seminářů v oblasti geologických oborů. První vlaštovkou je společnost Vodní zdroje Ekomonitor, která pořádá tradiční konference jako Sanační technologie, Těžba a její dopady na životní prostředí, Vodárenská biologie, nebo různé vzdělávací semináře (Vzorkování vod, Analytika odpadů aj.). Při přihlašování na jejich vzdělávací akce uveďte do poznámek v přihlášce, že jste členem ČAH a organizátoři vám podle jmenného seznamu našich členů slevu potvrdí (přibližně 200 Kč). Věřím, že s postupem času se nám podaří zvýhodněné vložné na vzdělávací akce domluvit i s dalšími organizacemi.
V letošním roce se nám také podařilo zásluhou Báry Topinkové (statutární místopředsedkyně pověřená mj. propagací ČAH) zprovoznit tyto nové webové stránky ČAH, ve kterých naleznete kompletní přehled vzdělávacích, osvětových i společenských akcích v geologických oborech pořádaných nejen u nás, ale i ve světě. Sledujte naše webovky i aktivity na FB a v případě podnětů k doplnění vašich či jiných zajímavých akcí do našeho kalendáře nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním krásných Velikonoc,

Radim Ptáček

člen výkonné rady ČAH,

zástupce pro severní Moravu a koordinátor osvětových akcí ČAH