Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Informace pro školy

Studium hydrogeologie

Hydrogeologii můžete v ČR studovat na vysokých školách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci...

Chcete se stát členem ČAH?

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) je nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující a hájící odborné zájmy hydrogeologů v České republice. Vznikla v roce 1991 a v současné době má asi 270 členů. Je členem Unie geologických asociací (UGA), kde úzce spolupracuje s partnerskými asociacemi: Českou asociací inženýrské geologie (ČAIG), Českou asociací aplikované geofyziky (ČAAG) a Českou asociací ložiskové geologie (ČALG). Přes Unii geologických asociací má ČAH i napojení na evropské struktury – UGA je členem Evropské federace geologů (EFG), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí v Bruselu na přípravě celoevropských směrnic a dalších předpisů v geologických oborech.

Pokud zde něco nenajdete, můžtete se podívat do sekce pro veřejnost, nebo pro odborníky.