Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)

Informace pro veřejnost

Expertízy ČAH

0
Ćeská asociace hydrogeologů nabízí expertní posouzení posudků a průzkumných zpráv z oboru hydrogeologie a sanační geologie z hlediska jejich odborné a metodické správnosti včetně doporučení dalšího postupu, doplnění informací apod. Toto stručné rámcové posouzení se děje korespondenční formou a je bezplatné.

Čím se zabýváme

0
Naším posláním je přispívat k rozvoji oboru hydrogeologie, zkvalitňování hydrogeologického průzkumu, zvyšování efektivnosti využívání a ochrany podzemních vod.

Studny a pitná voda

0
Stránka se připravuje. Zde bude: "Studny a pitná voda".

Znečištění a ochrana vod

0
Stránka se připravuje. Ze bude: "Znečištění a ochrana vod".

Geologické práce

0
Geologickými pracemi jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, atd.

Jak najít vhodného odborníka?

0
Stránka se připravuje. Ze bude: "Jak najít vhodného odborníka?"

Pokud zde něco nenajdete, můžtete se podívat do sekce pro školy a odborníky.