Domů Aktualita Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi – přijeďte, bude se řešit nový...

Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi – přijeďte, bude se řešit nový stavební zákon!

208
0

Vážení kolegové, Česká asociace hydrogeologů je již po mnoho let odborným garantem a konference Podzemní vody ve vodárenské praxi, která se poprvé konala právě před deseti lety v roce 2014.  Jak sami z praxe víte, činnost nás terénních hydrogeologů se ze sanací postupně přesouvá do vodárenské hydrogeologie a do oborů s ní souvisejících, jako jsou práce na eliminaci rizik hlubších zásahů do horninového prostředí (vrty pro tepelná čerpadla, hlubší pilotové základy aj.) či práce na eliminaci rizik ohrožujících množství a jakost podzemní vody (vsak dešťových a odpadních vod, aktualizace ochranných pásem apod.). Vodárenské společnosti se tak logicky stávají našimi největšími obchodními partnery.

V posledních měsících již došlo k několika změnám právních předpisů týkajících se hydrogeologie, ale zásadní změny nastanou od 1.7.2024, kdy se budeme muset přizpůsobit bezprecedentní situaci, neboť do naší praxe vstoupí nový stavební zákon a s ním související změna vodního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.  Této situaci se hydrogeologická obec musí prakticky okamžitě přizpůsobit, a to pokud možno jednotně a především po metodické stránce konsensuálně. Zcela logicky jsme proto náplň konference „Podzemní vody ve vodárenské praxí“, která se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2024 v letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou, těmto zásadním změnám přizpůsobili,  a informace které na ni zaznějí nejsou určeny jenom pro pracovníky vodáren a projektanty vodních děl, ale především pro hydrogeology, kteří stojí zpravidla na začátku procesu směřujícímu k využití nebo ochraně podzemních vod. Podívejte se na přiložený program a pokud je to možné, přihlaste se, přijeďte a pomozte nám přechod do nových podmínek nasměrovat tak, aby se vodárenské hydrogeologie stala opět žádaným, uznávaným a respekt budícím oborem. Třeba to začíná tím, že studny jsou v nové stavebním zákoně zařazeny pod stavby ostatní a jejich povolení bude významně nejdražší. Proč? Mj. proto, protože jejich příprava a povolení jsou nejsložitější, a právě u hydrogeologů ten složitý proces začíná, naše práce musí být, pokud možno bezchybná jak po stránce odborné, tak po stránce formální, splňující požadavky nových právních předpisů. Pokud jste se ještě nepřihlásili učiňte prosím tak, náklady se vám vrátí na několika prvních zakázkách, protože jestliže nový správní poplatek za povolení studny bude činit 10 000 Kč, pak kvalitní a úplná projektová dokumentace včetně inženýringu musí být logicky několikanásobně dražší. Proto bychom vás rádi v co největším počtu na naší konferenci přivítali, hydrogeologická obec se prostě musí na nastávající změny co nejlépe připravit. Přihlášku najdete na tomto odkazu. Kolaps od 1.7.2024, pokud by k němu došlo díky naší nepřipravenosti, nesmíme dopustit. Díky a těšíme se na viděnou!

Pozvánka s programem jsou připojeny.

Za organizátory Svatopluk Šeda

Program_Podzemní vody ve vodárenské praxi_2024