Domů Aktualita Metodická informace ČAH č. 1/2018 k novému znění § 17, odst. 1, písm....

Metodická informace ČAH č. 1/2018 k novému znění § 17, odst. 1, písm. i) vodního zákona

76
1

V příloze najdete metodickou informaci ČAH 1/2018 k novému znění § 17 vodního zákona (písmeno i) od 1.1.2019, týkající se administrativy kolem průzkumných vrtů, které budou následně sloužit k odběru podzemní vody.

1 komentář

  1. souhlas vodoprávního úřadu k průzkumným vrtům
    Po přečtení metodického pokynu mě napadá jediné – že projekt průzkumných prací podle vyhlášky ke geologickému zákonu je pro vodoprávní úřad velmi náročný a zbytečně podrobný. Vše, co je tam psáno, by bylo skvělé v závěrečné zprávě z provedeného průzkumu, která by byla uložena v Geofondu a k dispozici dalším, kteří v dané lokalitě něco řeší. Z hlediska praxe bod i) souhlasu je užitečný proto, aby se zamezilo konání divokých „průzkumníků“, neboli děrovačů, za kterými jsou hydrogeologové většinou ve vleku. Vodoprávní úřad neposoudí odbornost průzkumu, ale odpadnou dohady, zda hotový vrt je průzkumem (byť jeho jediným výsledkem často bývá studna) anebo černou stavbou. Takže pokud bude o souhlas žádat hydrogeolog, není důvod souhlas neudělit. A odborná stránka průzkumu zůstane na zodpovědnosti jeho odpovědného řešitele. Morávková