Domů Aktualita Národní dialog o vodě: Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody

Národní dialog o vodě: Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody

1450
0

Ve dnech 25.-26.10.2023 se konalo ve Skalském Dvoře na Vysočině významné vodohospodářské setkání Národní dialog o vodě. Konference, kterou pravidelně pořádá VÚV TGM, v.v.i. (odborná garantka Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.), se zabývala různými aspekty ochrany zdrojů pitné vody, a to ve formě tří diskusních panelů (Ochrana vodních zdrojů v povodí, Ochranná pásma vodních zdrojů a Jakost pitných vod). Na jednání vystoupili významní odborníci na danou problematiku (seznam panelistů v příloze). Do bohaté diskuse se zapojili i účastníci v publiku z různých sektorů (státní, veřejný, soukromý), zazněly tedy mnohdy velice odlišné pohledy, jak efektivně chránit vodní zdroje z hlediska množství i jakosti, a jak se postavit k zatížení povrchových i podzemních vod různými cizorodými látkami. V bloku Ochranná pásma vodních zdrojů se významně zapojila i naše asociace – mezi hlavními panelisty byli Svatopluk Šeda a Jakub Průša, moderátorem bloku byl Josef V. Datel (úvodní prezentace bloku v příloze). Závěrečný panel celou diskusi shrnul a zformuloval hlavní závěry (v příloze), které budou použity pro další práci jak v odborné obci, tak pro oslovení státních orgánů.

NDoV – prezentace OPVZ
Národní dialog o vodě 2023 – seznam panelistů NDoV – závěry
Národní dialog o vodě 2023 – seznam panelistů