Domů Aktualita Novela zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, aneb mlčení...

Novela zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, aneb mlčení úředníka KÚ v tomto případě znamená souhlas.

1249
0
Dovolujeme si upozornit na drobnou změnu v ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů, které se od 1.1. 2024 rozšiřuje o větu: „V případě, že se krajský úřad k projektu geologických prací do 30 dnů nevyjádří, má se za to, že k předloženému projektu nemá výhrad“. Celé ustanovení tak nově zní:
„Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je organizace povinna zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení těchto prací na přiměřenou dobu odloží. V případě, že se krajský úřad k projektu geologických prací do 30 dnů nevyjádří, má se za to, že k předloženému projektu nemá výhrad.