Domů Aktualita Pozvánka na konferenci Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024

Pozvánka na konferenci Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024

1343
0

Srdečně Vás zveme na 9. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi, která se bude konat 24. – 25.4. 2024 v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.

Všeobecným tématem konference bude, kam se za deset let od této první odborné akce posunula vodárenská hydrogeologie. Zákon č. 367/1990 Sb. přenesl na města a obce odpovědnost za majetek, který byl v předešlé době ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonávaly organizace vodovodů a kanalizací. Usnesení vlády ČR č. 222 z 3. 7. 1991 zahájilo proces privatizace (deetatizace) těchto státních podniků. Pro mnoho „vodáren“ je významné datum 1. 1. 1994, kdy se začaly z někdejších krajských podniků vodovodů a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které nyní vlastní a/nebo provozují vodárenskou infrastrukturu. V roce 2024 tedy oslavujeme již 30 let od vzniku těchto společností a současně slavíme 10 let od konání první konference v ČR na téma Vodárenské hydrogeologie. Je tedy vhodné krátce se ohlédnout zpět, ale především ukázat, kam se vodárenská hydrogeologie za uplynulá léta posunula a kam směřují vize dalšího rozvoje jedné z klíčových oblastí vodárenství, kterou tvoří využívání a nezbytná ochrana přírodních zdrojů podzemních vod. V uplynulých letech se v této oblasti mnohé změnilo, ať již vynuceně, když nás zasáhl nebývale dlouhodobý útlum odtokového procesu podzemních vod provázaný někde až dramatickým snížením jejich hladiny, nebo vizionářsky, kde byl nastartován proces Renesance vodárenské hydrogeologie.

Je tedy mnoho toho, čím můžeme obohatit všechny, kteří se využíváním a ochranou podzemních vod zabývají, ať již profesně nebo ze zájmu. Náplní letošní konference je tedy představit ty nejvýznamnější poznatky, které se v oboru za uplynulé desetiletí podařilo získat, prezentovat výsledky těch nejúspěšnějších akcí, ale především ukázat směr, kterým se musí péče o zdroje veřejného zásobování obyvatelstva pitnou vodou do budoucna ubírat, nemá-li se dostatek těchto zdrojů stát limitujícím faktorem rozvoje naší společnosti. Polovina našich občanů je zásobována vodou ze zdrojů podzemních, tedy ze zdrojů, na které není „vidět“. Svou účastí na konferenci nebo dokonce svým aktivním vstupem mezi přednášející můžete ostatním tajemství zemských hlubin přiblížit. Jinými slovy, přijeďte se na naši konferenci opět něčemu přiučit.

A jak je již zvykem, na účastníky konference čeká opět překvapení, tentokrát zkušenosti českých hydrogeologů z jejich cest do vzdálených kontinentů.

Odbornými garanty konference jsou:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD.
Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.

Přihlášky na konferenci podávejte, prosím, zde: 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

http://www.podzemni-vody.cz

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2024