Domů Aktualita Pozvánka na semináře „Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona“

Pozvánka na semináře „Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona“

350
0

Vážení kolegové,

pro rok 2024 jsme pro Vás připravili další sérii osvětových seminářů „Aktuální otázky v oboru hydrogeologie“, tentokrát na téma „Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona“. Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. včetně jeho věcné novely a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Do 30. 6. 2024 v tzv. přechodném období nový stavební zákon platí pouze pro vyhrazené stavby, ale od 1. 7. 2024 platí naplno i pro vodní díla. Stávajícího procesu povolování a provozování vodních zdrojů se tyto změny dotknou zejména zrušením kompetencí vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednocením stávajících územních a stavebních řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Letošní seminář „Aktuální otázky v oboru hydrogeologie“ se proto bude věnovat z větší části právním důsledkům významných legislativních změn, a následně i technickým stránkám a hydrogeologickým aspektům této problematiky. Do programu semináře jsou proto ve větší míře zapojeny právní výklady legislativy, jako specialisty na vodní právo jsme na semináře angažovali Judr. Zdenka Horáčka a Mgr. Kateřinu Holendovou. Seminář je určený zejména pracovníkům vodoprávních a stavebních úřadů a ostatním představitelům státní správy, měst a obcí s cílem osvěty a propagace postupů při správních řízeních spojených s povolováním a budováním vodních zdrojů. Vítáni jsou na semináři rovněž hydrogeologové a projektanti vodních děl.

 

Pod vlajkou GEOoffice, s.r.o. proběhnou semináře 16.4. 2024 v Ostravě a 15.10. 2024 v Poličce, v severních Čechách se bude seminář konat 18.9. 2024. V průběhu roku se vyjasní také termíny seminářů v jižních a středních Čechách. Sledujte proto Kalendář akcí na webu ČAH nebo naše FB stránky.