Domů Aktualita Vyšla nová vyhláška č. 371/2023 Sb. stanovující požadavky na kvalitu pitné a...

Vyšla nová vyhláška č. 371/2023 Sb. stanovující požadavky na kvalitu pitné a teplé vody

1705
0

S účinností od 4.1. 2024 vešla v platnost vyhláška 371/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., a kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novelizace přináší následující důležité změny:

Jsou zrušena přechodná a závěrečná ustanovení (§12), nově tam je pouze odstavec: (1) Pro ukazatel „olovo“ platí hygienický limit 10 μg/l (nejvyšší mezní hodnota) do 12. ledna 2036.

V příloze 1 Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity se mění tab. B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele, a to následovně:

 • Mikroskopický obraz – abioseston se snižuje z 10 % na 5 %
 • Počty kolonií při 22 °C se zpřísňují z 500/200 na 200/100 KTJ/ml
 • Počty kolonií při 36 °C se zpřísňují ze 100/20 na 40/20 KTJ/ml
 • Limit na antimon už není 5 µg/l, ale 10 µg/l
 • Přidán parametr bisfenol A – NMH 2,5 µg/l
 • Změněn limit pro bor – 1,5 (namísto 1,0) mg/l
 • Přidána doporučená hodnota pro draslík (DH 1-10 mg/l)
 • Přidán limit pro halogenoctové kyseliny – NMH 60 µg/l
 • Přidán limit na chlorečnany – NMH 250 µg/l
 • Změněn limit pro chloridy – MH ze 100 na 250 mg/l!
 • Změněn limit pro chloritany – MH z 200 na 250 µg/l
 • Zpřísněn limit pro chrom celkový – NMH 25 (namísto 50) µg/l
 • Pozor, mangan už nemá výjimku – limit je stále 0,05 mg/l (ve vyhlášce již není uvedeno možné zvýšení na 0,2 mg/l vlivem geologického prostředí!)
 • Zpřísněn limit pro olovo – NMH 5 (namísto 10) µg/l
 • Přidán limit pro ukazatel PFAS suma – NMH 0,1 µg/l
 • Zvýšen limit pro selen – NMH 20 (namísto 10) µg/l s poznámkou „V případech, kdy jsou vyšší hodnoty selenu způsobeny geologickým podložím, se hodnoty až do 30 μg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky.“
 • Zpřísněn limit pro stříbro – NMH 25 (namísto 50) µg/l
 • Přidán parametr teplota – DH 8–12 °C
 • Zpřísněn limit pro trihalomethany – NMH 50 (namísto 100) µg/l s poznámkou: „Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Na laboratorním protokolu musí být vedle sumy THM uvedeny také všechny čtyři jednotlivé látky. Cílem je dosažení co nejnižší hodnoty (žádoucí je výsledek stanovení pod mezí detekce), aniž by byla snížena účinnost dezinfekce.“
 • Přidán limit pro uran – 15 µg/l

Odkaz na celé znění vyhlášky je v našem přehledu platné legislativy nebo zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-371